นาฬิกาแบรนด์ดัง ของแท้

วิธีตรวจสอบ ป้องกันถูกหลอกขายนาฬิกาปลอม

นาฬิกาปลอม เป็นสินค้าผิดกฏหมายแต่ก็ยังมีการลักลอบวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด ซึ่งการเรียนรู้วิธีตรวจสอบถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่มีความต้องการหาซื้อนาฬิกาของแท้มาใช้งาน ซึ่งคุณสามารถลดโอกาสการถูกหลอกได้ หากใช้วิธีดังต่อไปนี้ ดูความละเอียดของคุณภาพงานผลิต นาฬิกาของแท้ที่มีชื่อเสียงจะมีคุณภาพของงานผลิตที่ละเอียด แต่หากเป็นนาฬิกาปลอมก็แน่นอนว่าย่อมต้องลดต้นทุนการผลิตลง รวมไปถึงความชำนาญการของช่าง ในการพิถีพิถันก็อาจไม่ดีเท่าของแท้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยตำหนิ การเคลือบสี หรือการประกอบที่ไม่แนบสนิท ฟังเสียงกลไกลของเข็มนาฬิกา  กลไกลภายในของนาฬิกาปลอมนั้น มักจะมีคุณภาพที่ด้อยมาตรฐาน เพราะอยู่ในชิ้นส่วนภายในยากสังเกตมองเห็นได้จากภายนอก แต่กระนั้นก็ตามคุณสามารถใช้วิธีการแนบหูฟังก็จะทราบได้ถึงความไม่มีคุณภาพของกลไกลภายใน ไม่ว่าจะเป็นเสียงของระบบการทำงานที่ไม่ราบเรียบ […]

Read More →