วิธีตรวจสอบ ป้องกันถูกหลอกขายนาฬิกาปลอม

นาฬิกาแบรนด์ดัง ของแท้

นาฬิกาปลอม เป็นสินค้าผิดกฏหมายแต่ก็ยังมีการลักลอบวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด ซึ่งการเรียนรู้วิธีตรวจสอบถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่มีความต้องการหาซื้อนาฬิกาของแท้มาใช้งาน ซึ่งคุณสามารถลดโอกาสการถูกหลอกได้ หากใช้วิธีดังต่อไปนี้

ดูความละเอียดของคุณภาพงานผลิต

นาฬิกาของแท้ที่มีชื่อเสียงจะมีคุณภาพของงานผลิตที่ละเอียด แต่หากเป็นนาฬิกาปลอมก็แน่นอนว่าย่อมต้องลดต้นทุนการผลิตลง รวมไปถึงความชำนาญการของช่าง ในการพิถีพิถันก็อาจไม่ดีเท่าของแท้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยตำหนิ การเคลือบสี หรือการประกอบที่ไม่แนบสนิท

ฟังเสียงกลไกลของเข็มนาฬิกา 

กลไกลภายในของนาฬิกาปลอมนั้น มักจะมีคุณภาพที่ด้อยมาตรฐาน เพราะอยู่ในชิ้นส่วนภายในยากสังเกตมองเห็นได้จากภายนอก แต่กระนั้นก็ตามคุณสามารถใช้วิธีการแนบหูฟังก็จะทราบได้ถึงความไม่มีคุณภาพของกลไกลภายใน ไม่ว่าจะเป็นเสียงของระบบการทำงานที่ไม่ราบเรียบ มีความติดขัดหรือมีความไม่กระชับของกลไกล

สังเกตการสลักตัวอักษร

เทคโนโลยีการสลักตัวอักษรในนาฬิกาเกรดสูงนั้น จะมีการลงทุนในเรื่องของกระบวนการเครื่องมือที่สามารถสลักตัวอักษรได้อย่างละเอียดแม่นยำ อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลอกเลียนได้ยาก 

ประเมินน้ำหนัก

แน่นอนว่าการทำของปลอมแม้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้คล้ายคลึงแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ยากมากที่จะสามารถทำน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับของแท้ ซึ่งหากคุณเคยลองหยิบจับของแท้มาแล้วจะสามารถแยกแยะความต่างได้อย่างชัดเจน

และวิธีทั้งหมดนี้หากคุณนำไปใช้ในการตรวจสอบก่อนการซื้อนาฬิกา ก็จะช่วยป้องกันการหลอกขายได้อย่างมั่นใจว่าจะได้ใช้ของแท้ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน แต่หากเป็นนาฬิกาปลอมบางรุ่นที่มีการปลอมแปลงได้เหมือนมาก ๆ คุณสามารถใช้วิธีให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมช่วยตรวจสอบได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา watches2hand.com